Nou atles dels ocells nidificants a Catalunya

Nou atles dels ocells nidificants a Catalunya

L’Atles dels ocells nidificants de Catalunya 2015-2018 és el tercer d’aquest tipus produït a Catalunya i representa la font d’informació més completa sobre la distribució i l’abundància dels ocells que crien a Catalunya durant el període d’estudi. Així mateix, en ser el tercer permet comparar els canvis de distribució dels ocells succeïts en les darreres quatre dècades. El finançament aportat des del festival va permetre cobrir professionalment algunes quadrícules de l’atles que havien quedat desertes.

PROJECTES DE CONSERVACIÓ

EDICIONS ANTERIORS

Deltabirding Festival
  • Organitzadors principals

  • Organitzador associat

PATROCINADOR GLOBAL DEL FESTIVAL

Suport Institucional

Delta Birding Festival
Tickets Delta Birding Festival