Seguiment de la tòrtora euroasiàtica

Seguiment de la tòrtora euroasiàtica

A l’edició del 2017 i també la de 2018, es va finançar parcialment el seguiment de la tórtora eurasiàtica (Streptopelia turtur), a través d’un estudi realitzat per l’IREC, en el qual també hi van intervenir altres centres d’investigació (ICO, CTFC, RSPB, BirdLife, etc.). Aquest treball va consistir a marcar tórtores amb dispositius de seguiment a distància, per tal de descobrir quines són les rutes migratòries de les poblacions de tórtora estables, en contraposició a les de les poblacions en davallada. L’any 2018 va ser el primer any de treball de camp d’aquest projecte i el festival va proporcionar les trampes per capturar les tórtores, tones de gra per atraure-les i emissors.

PROJECTES DE CONSERVACIÓ

EDICIONS ANTERIORS

Deltabirding Festival
  • Organitzadors principals

  • Organitzador associat

PATROCINADOR GLOBAL DEL FESTIVAL

Suport Institucional

Delta Birding Festival
Tickets Delta Birding Festival