Estat de conservació de la població d’aufrany a la Catalunya central i oriental

Estat de conservació de la població d’aufrany a la Catalunya central i oriental

L’any 2019 el projecte guanyador va ser el presentat per l’equip de biologia de la conservació de la Universitat de Barcelona que tenia com a objectiu millorar el coneixement sobre la demografia i l’estat de conservació de l’aufrany (Neophron percnopterus). Aquest ocell necròfag, considerat ‘en perill’ per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (IUCN), es distribueix des de l’Àsia fins a l’Orient Mitjà, la regió circummediterrània i algunes àrees del sud del Sàhara i illes atlàntiques com ara les Canàries. Els accidents amb el traçat elèctric, la cacera, els verins, la pèrdua de l’hàbitat natural i l’alteració de les principals fonts d’alimentació són factors que posen en risc la supervivència d’aquest voltor.

PROJECTES DE CONSERVACIÓ

EDICIONS ANTERIORS

Deltabirding Festival
  • Organitzadors principals

  • Organitzador associat

PATROCINADOR GLOBAL DEL FESTIVAL

Suport Institucional

Delta Birding Festival
Tickets Delta Birding Festival