Recuperem els Ullals de Panxa!

Recuperem els Ullals de Panxa!

Aquesta zona humida és alimentada per les aigües de pluja, que flueixen per l’aqüífer des dels massissos del Port i del Montsià cap al mar. En topar-se amb els materials deltaics, es veuen obligades a emergir formant aquests afloraments. Amb l’aportació econòmica del Delta Birding Festival, es podran instal·lar caixes niu que facilitin la reintroducció del xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris), una de les set espècies en situació crítica a Espanya i l’ànec més amenaçat d’Europa. Des del 2021, el projecte LIFE Xarxet Marbrenc desenvolupa actuacions en àrees crítiques per a l’espècie a Andalusia, València i Múrcia amb l’objectiu de restaurar almenys 3.000 hectàrees d’aiguamolls, el seu hàbitat i revertir el risc d’extinció.

PROJECTES DE CONSERVACIÓ

EDICIONS ANTERIORS

Deltabirding Festival
  • Organitzadors principals

  • Organitzador associat

PATROCINADOR GLOBAL DEL FESTIVAL

Suport Institucional

Delta Birding Festival
Tickets Delta Birding Festival