Equip

Equip

ORYX, la botiga de l’amant de la natura, és la impulsora del Delta Birding Festival que organitza conjuntament amb l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) i la Fundació Catalunya – la Pedrera (FCLP), entitats de reconegut prestigi dedicades a l’estudi i la conservació dels ocells i dels espais naturals, que simultàniament amb Photo Logistics, organitzador associat del festival, coordinen l’esdeveniment.

CONSELL DE DIRECCIÓ

CONSELL DE DIRECCIÓ

Aquest organisme té com a finalitat establir les directrius d’estratègia per al desenvolupament del festival i avaluar les activitats realitzades. Està compost per representants de les tres entitats organitzadores i persones independents de reconegut prestigi en el camp de l’ornitologia.

EQUIP EXECUTIU

EQUIP EXECUTIU

L’execució pràctica del festival corre a càrrec d’un Equip Executiu que s’encarrega de la realització de les tasques necessàries per al seu correcte desenvolupament, seguint les línies estratègiques marcades pel Consell de Direcció.

Deltabirding Festival
  • Organitzadors principals

  • Organitzador associat

PATROCINADOR GLOBAL DEL FESTIVAL

Suport Institucional

Delta Birding Festival
Tickets Delta Birding Festival