Parcs eòlics marins (taula rodona en castellà)

Parcs eòlics marins (taula rodona en castellà)

10-09-2023
Parcs eòlics marins (taula rodona en castellà)

L’energia eòlica marina és, de la mateixa manera que l’eòlica terrestre, una aplicació de la força produïda pel vent per generar energia elèctrica. La diferència respecte a l’obtinguda en terra rau en el fet que els aerogeneradors s’instal·len en superfícies aquàtiques, tant en zones marines com terra endins (com per exemple llacs o fiords).

L’energia eòlica marina té, segons els experts, un prometedor futur, sobretot a països amb una alta densitat de població que redueix les possibilitats de trobar un lloc apropiat a terra per instal·lar-hi els aerogeneradors. En l’actualitat els parcs offshore, se situen en aigües poc profundes, allunyats de les rutes marines comercials, dels emplaçaments militars i dels espais d’interès natural.

Els parcs eòlics marins suposen un gran tema de debat degut als seus punts forts i punts febles. Presenten avantatges com que no contamina, és inesgotable i frena l’esgotament de combustibles fòssils, col·laborant a evitar el canvi climàtic. Però també inconvenients com l’impacte visual, el xoc d’aus marines contra les seves hèlixs, el desplaçament de les rutes migratòries i zones d’alimentació i la dificultat de manteniment de les intal·lacions en un medi com és el marí o aquàtic, normalment més aillat que altres entorns.

Aquestes i moltes més reflexions serán part de la conversa que es desenvoluparà aquest setembre amb la participació d’Antonio Sandoval, Bernat Garrigós, Pawl Wawrzynkowski i Albert Cama.

Disseny sense títol (21)

Dintre de:

Notícies

Altres notícies relacionades

Deltabirding Festival
  • Organitzadors principals

  • Organitzador associat

PATROCINADOR GLOBAL DEL FESTIVAL

Suport Institucional

Delta Birding Festival
Tickets Delta Birding Festival